STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Châu Loan Chợ Nhà Bàng, Tổ 8, TT Nhà Bàng, H Tịnh Biên 0976627885
2 Phước An Đường 14 Nguyễn Huệ B, Mỹ Long, TP Long Xuyên 0985101117
3 Thanh Trí 81 Lê Minh Ngươn, Mỹ Long, TP Long Xuyên 0939227468
4 Ánh Mai 8 Khóm vĩnh Tân, Vĩnh Ngươn, TX Châu Đốc 0972423990
5 Trung Việt 154 Quốc Lộ 91, TT Cái Dầu 02963688409
6 Vạn Tường 15/5D Bùi Thị Xuân, Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên 0763846295
7 Trí Hiếu 25 Lê Thị Nhiên, P. Mỹ Long, TP Long Xuyên 0972777752
8 Phước Điền 810 Hải Thượng Lãng Ông, TT Phú Mỹ, H Phú Tân 0763827196
9 Minh Đức 14 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, TP. Long Xuyên 01234018029
10 Khả Thy 215 Quốc Lộ 91, TT An Châu, H. Châu Thành 0915727153