STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Cty CP Dược Phẩm Ngọc Đông 08/294 Lê Lợi, P. Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang
2 QT 101 Trường Chinh, TT Chũ, Lục Ngạn 0944891964
3 Trạm Xá Ngọc Vân Xã Ngọc Vân, Tân Yên 0912859038
4 Hoàng Anh Bố Hạ, Yên Thế 0985524948
5 QT Lý Anh Đồng Quán, Bố Hạ, Yên Thế
6 Chị Hảo – QT số 017 Phố Bằng, An Hà, Lạng Giang
7 QT 702 (Cô Phượng) 174 Nguyễn Trãi, TT Vôi, Lạng Giang
8 QT số 205 Trung Nhung SN 604 Phố Đồi Ngô, Lục Nam 0987015568
9 QT Trường Hà Thôn Cầu Thượng, Nhã Nam, Tân Yên 0989922858
10 QT Thu Anh Km10, Kim Tràng, Việt Lập, Tân Yên 0987879688