STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Hoàng Tuấn 303a Long Thành, Phước Long, H. Phước Long 0918987780
2 Tân Tế Nhơn 69, QLộ 1 A, P. Giá Rai, Huyện Giá Rai 0918308844
3 Thanh Hoa Kiot 79, Chợ Hộ Phòng, Huyện Giá Rai 0919057705
4 Trúc Phương 08 Võ Thị Sáu, 8, Thị Xã Bạc Liêu 0919212989
5 Cẩm Thành 141 Trần Huỳnh, P.7, Thị Xã Bạc Liêu 07813824744
6 Ánh Hồng 273 Phan Thanh Giản, P. Giá Rai, Huyện Giá Rai 07813865857
7 Dương Chiêu Ấp Nội Ô, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long 07813864027