STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thái Bình 113 Đường 30/4, TT Ba Tri, Huyện Ba Tri 0753850371
2 Chánh An Đường 138 Lê Lai, TT Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam 0753843670
3 Đại Trung Hòa 8, Lê Lai, P2, Thành Phố Bến Tre