STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Mai Thảo 113 Quang Trung, Bồng Sơn, Hoài Nhơn
2 Thanh Xuân 2 76 Quang Trung, Bình Định, TX An Nhơn
3 NT Đông Y Phan Văn Đức 24 Nguyễn Huệ, TT Phú Phong, H. Tây Sơn 0977469246
4 An Bình 33 Phạm Hồng Thái, Thành Phố Qui Nhơn 0563820259
5 Ngọc Ánh 123 Quang Trung, P.Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn 0563861543
6 Thanh Hằng 79 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn 01686377367
7 Hưng Thịnh 35 Tăng Bạt Hổ, Thành Phố Qui Nhơn 0563823887
8 Cty Dược Hưng Phát 39 Nguyễn Du, P.1, Thành Phố Qui Nhơn 0913495292
9 Quang Trung 450, Nguyễn Thái Học, Thành Phố Qui Nhơn 0905098124
10 Mai Hân 302, Phan Bội Châu, Thành Phố Qui Nhơn 0934934455