STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Quảng Sanh Đường Đường số 3, P. Tân Bình, TX Đồng Xoài 0651881138
2 Trang Cảnh Tân Chợ Bình Long, An Lộc, Thị Xã Bình Long 06513666828
3 Liên Châu Chợ Bù Nho, TX. Phước Long 0937737472
4 Đăng Khoa 218 Tổ 4, Phú Cường, H. Phú Riềng 06513777241
5 Hải Oanh Chợ Nghĩa Trung, H. Bù Đăng 0963999973
6 Ba Tâm Ngã Tư Nhơn Thành , Huyện Chơn Thành 0918511313
7 NT Hồng Thắm 35-37 Điểu Đông (chợ Đồng Xoài), P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài 0975091778
8 Trang Cảnh Thành Chợ Lộc Ninh, TT Lộc Ninh, H. Lộc Ninh 06513568149