STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Trang Cảnh Tân Chợ Bình Long, An Lộc, Thị Xã Bình Long 06513666828
2 Liên Châu Chợ Bù Nho, TX. Phước Long 0937737472
3 Đăng Khoa 218 Tổ 4, Phú Cường, H. Phú Riềng 06513777241
4 Hải Oanh Chợ Nghĩa Trung, H. Bù Đăng 0963999973
5 Ba Tâm Ngã Tư Nhơn Thành , Thị Xã Đồng Xoài 0918511313
6 NT Hồng Thắm 35-37 Điểu Đông (chợ Đồng Xoài), P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài 0975091778
7 Trang Cảnh Thành Chợ Lộc Ninh, Thị Trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước 06513568149