STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Hải Hòa 320, Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, Thành Phố Phan Thiết 0989428284
2 Phúc Bảo 438 Thủ Khoa Huân, Thành Phố Phan Thiết 0913841634
3 Toàn Lộc 81 Hải Thượng Lãng Ông, Thành Phố Phan Thiết 0917248345