STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Vĩnh Thuận 6C Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau 0947779396
2 Xuân Tiến KHÓM 1, Chợ Lớn, Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời 07803891199