STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Minh Tâm Quốc Lộ Năm Căn, Chợ Năm Căn, H. Năm Căn 0290887607
2 Alpha Chợ Cả Nảy, Huyện Năm Căn 07803879459
3 Vĩnh Thuận 6C Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau 0947779396
4 Xuân Tiến KHÓM 1, Chợ Lớn, Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời 07803891199