STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Ngọc Thy 74 Trần Hưng Đạo, P5, TP. Cà Mau 0919091635
2 Trí Trung Cái Bát, Tân Hưng Tây, H. Phú Tân 0917216121
3 Ngọc Quý Chợ năm Căn, TT Năm Căn, H. Năm Căn 07803877204
4 Hùng Vương TT Đầm Dơi, Chợ Đầm Dơi, H. Đầm Dơi 02903858117
5 Quầy Thu Hương Chợ Cái Nước, TT. Cái Nước, H. Cái Nước 07803883548
6 Minh Tâm Quốc Lộ Năm Căn, Chợ Năm Căn, H. Năm Căn 0290887607
7 Alpha Chợ Cả Nảy, Huyện Năm Căn 07803879459
8 Vĩnh Thuận 6C Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau 0947779396
9 Xuân Tiến KHÓM 1, Chợ Lớn, Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời 07803891199