STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 An Tâm 50 cujut, TP Buôn Mê Thuột 05003853989
2 NT Phương Trang 01 Lý Thường Kiệt, TP Buôn Mê Thuột 05003852432
3 QT Bà Nguyên Chợ Tạm, TP Buôn Mê Thuột 0500813692
4 Tây Sơn 88, Lê Hồng Phong, Thành Phố Buôn Ma Thuột 05003852454
5 QT Bắc Hoàng Uyên Đường 237 Lý Thường Kiệt, TP Buôn Mê Thuột 0914957474