STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Hưng Đạo 21, Huỳnh Thúc Kháng, Nghĩa Thành, Thị Xã Gia Nghĩa 05013543115
2 Nhà Thuốc Nghĩa Thành 37, Trương Định, Nghĩa Thành, Thị Xã Gia Nghĩa 05013543115