STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT số 17 Chợ Rồng, Nam Sách
2 Minh Hạnh Thị Tứ, Đồng Gia, Kim Thành 0988414768
3 Mai Hương Lai Cách, Cẩm Giàng 0966411696
4 Hùng Nguyên Xóm Mới, Bình Xuyên, Bình Giang 01694203938
5 NT Hà Trang 36 Tuy Hòa, TP Hải Dương 0948931986
6 QT Thanh Hương Ngã tư cầu Lang Khê, Xã An Lâm, Nam Sách 01213310959
7 QT số 1 Phố Phúc Lâm, Thị trấn Kinh Môn, Kinh Môn 0934466135
8 HT Khoa Bốn Khu 2, Thị Trấn Phú Thứ, Kinh Môn 01665753346
9 QT Số 25 Khu 2 Bích Nhôi, TT Minh Tân, Kinh Môn 0989365215
10 QT Thanh Loan Thôn Vũ Xá, Xã Thất Hùng, Kinh Môn 0975148424