STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thuỳ Nhiên 191 Chi Lăng, Phú Cát, TP Huế 0905655494
2 Thuỳ Trang 178 Kinh Dương Vương, TT Thuận An, H. Phú Vang 01213666477
3 Thùy Trang Chợ An Lỗ, Phong Hiền, Phong Hiền, H. Phong Điền 0985252377
4 Nhà Thuốc Nam Giao 336 Điện Biên Phủ, Trường An, Thành Phố Huế 0935253591