STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Tây Thùy Trang Chợ An Lỗ, Phong Hiền, Phong Hiền, Huyện Phong Điền 0985252377
2 Nhà Thuốc Nam Giao 336 Điện Biên Phủ, Trường An, Thành Phố Huế 0935253591