STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Linh Giang Chợ Thứa, Dị Sử, Mỹ Hào 0977387857
2 QT số 8 Trung Hoà, Yên Mỹ 0982245406
3 PK Nguyễn Ngọc Quang Cống Tráng, Tân Việt, Yên Mỹ 0972808548
4 Hải Anh Số 32 Khu tập thể Địa Chất, Tân Quang, Văn Lâm 0975237253
5 Thuỷ Tiến Thôn Bình Hạ, Tân Tiến, Văn Giang 0936244855
6 Hưng Thuỷ Số 14/K1 Phố Cao, Phù Cừ
7 Hưng Linh Dốc chợ Đức Hợp, Kim Động 0963182788
8 Đồng Giao Trúc Cầu, Nghĩa Đàn, Kim Động
9 Nguyễn Thị Hằng Dân Tiến, Khoái Châu 0979555315
10 Hồng Phúc Chợ Đìa, Đặng Lễ, Ân Thi 0975621389