STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Tuệ Linh Đặng Xá, Thanh Long, Yên Mỹ
2 Nhật Đức Đông Khúc, Vĩnh Khúc, Văn Giang 01653807830
3 QT 08 Xóm 12, Thôn Bãi Sậy 1, Tân Dân, Khoái Châu 0983057252
4 QT Tình Lệ Đường 196 Nhân Hòa, Mỹ Hào
5 Công ty TNHH DP Tiến Tài Dốc Lã, Bảo Khê, TP Hưng Yên
6 QT Kim Anh Xóm 2, Quảng Yên, TP Hưng Yên
7 QT Chiêu Tùng Xóm Chùa, Minh Hải, Văn Lâm
8 Phòng khám Thành Đạt Ngã tư Cống Tráng, Tân Việt, Yên Mỹ