STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Phương Trinh A8/21A, Quốc Lộ 50, Xã Quy Đức 0902492879
2 Chợ Đệm A8/08, Nguyễn Hữu Chí, TT Sơn Túc 0949759779
3 Minh Hiếu C3/21, Phạm Hùng, P. Bình Hưng 0933300484