STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Châu Ân A5B/159B Ấp 1, X.Tân Nhật (KCN Lê Minh Xuân)
2 Mỹ Linh C9/30 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh
3 Phương Trinh A8/21A, Quốc Lộ 50, Xã Quy Đức 0902492879
4 Chợ Đệm A8/08, Nguyễn Hữu Chí, TT Sơn Túc 0949759779
5 Minh Hiếu C3/21, Phạm Hùng, P. Bình Hưng 0933300484