STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 PK chữ thập đỏ Anh Điệp Chợ Đông, Phương Yên 0966622446
2 QT GPP Chị Lý Thôn 1 Quảng Bị 01666251336
3 Việt Vinh Chợ Chiều, Hữu Văn
4 Duy Lương Chợ Quảng Bị 0985396088
5 Kim Mai 45 Đồng Tâm, Hợp Đồng
6 Dũng Hằng Số 10 Tổ 6 Khu Tân Bình, Xuân Mai 0986772885
7 An Phúc Số 6 Khu Yên Sơn, TT Chúc Sơn
8 Minh Nhật Thôn 1, Quảng Bị 0963888930
9 Thanh Thủy Chợ Thụy Hương 0976861431
10 Sơn Hà 61 Tổ 5 Chiến Thắng, Xuân Mai 01672499561