STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Minh Nhật Thôn 1, Quảng Bị 0963888930
2 Thanh Thủy Chợ Thụy Hương 0976861431
3 Sơn Hà 170 Trung Kính, Huyện Chương Mỹ 01672499561
4 Cô Phúc- Quầy 18 Xuân Thủy, Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ 01679018667
5 QT Vũ Lý Thủy Đội 3 Khu Tân Trượng, TT Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ
6 Thu Hằng Số 10A Tổ 2 Khu Tân Bình, TT Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ