STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Khải Hinh Lỗ Khê, Liên Hà 0972760587
2 Hồng Thắm 173 Vân Trì, Vân Nội 0936066313
3 Thi Vẻ Kiot Xóm Chùa, Thôn Đìa, Nam Hồng 0983395336
4 Huyền Trang Xóm Vang. Cổ Loa 0978760687
5 QT 68 Cường Ninh Cổ Điển, Hải Bối 0966848248
6 Minh Trang Số 20 Tổ 55 TT Đông Anh, Huyện Đông Anh 0914943289
7 An An 57A Mai Châu, Đại Mạch, Huyện Đông Anh 0969890686