STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Chị Thu Cổng trạm y tế Nguyên Khê 01652066888
2 QT Tân Phúc Đội 2 Thôn Nhuế, Kim Chung 0988708059
3 QT Ngọc Chi Chợ Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc 0978117689
4 QT Chị Hiền Thôn Bạch Dương, Đại Mạch
5 Thu Hà Thôn Vệ, Nam Hồng 0966958283
6 Tiến Nhung 16 Bắc Hồng 01684625310
7 Khải Hinh Lỗ Khê, Liên Hà 0972760587
8 Hồng Thắm 173 Vân Trì, Vân Nội 0936066313
9 Thi Vẻ Kiot Xóm Chùa, Thôn Đìa, Nam Hồng 0983395336
10 Huyền Trang Xóm Vang. Cổ Loa 0978760687