STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Ngọc Oanh 2 NT Ngọc Oanh Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 0974708092 0974708092
2  Bảo Nam Xóm Nhi, Vân Trì, Đông Anh, 01682199168
3 QT Chị Thu Cổng trạm y tế Nguyên Khê 01652066888
4 QT Tân Phúc Đội 2 Thôn Nhuế, Kim Chung 0988708059
5 QT Ngọc Chi Chợ Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc 0978117689
6 Thu Hà Thôn Vệ, Nam Hồng 0966958283
7 Tiến Nhung 16 Bắc Hồng 01684625310
8 Khải Hinh Lỗ Khê, Liên Hà 0972760587
9 Hồng Thắm 173 Vân Trì, Vân Nội 0936066313
10 Thi Vẻ Kiot Xóm Chùa, Thôn Đìa, Nam Hồng 0983395336