STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Nguyên Đức 233 Ngô Xuân Quảng, P. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm 0962167956
2 Hồng Nhung 49 Đình Xuyên 0979786684
3 Tâm Dược 53 Vũ Xuân Thiều, Huyện Gia Lâm
4 Minh Quang 136 Ngô Xuân Quảng, Huyện Gia Lâm 0985129695