STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Phương Linh Thôn Lũng Kênh, Sơn Đồng
2 Nhi Liêm Ngã tư Sơn Đồng 0904563836
3 Chị Xuyên Đội 7 Dương Liễu 0977868778
4 Thắng Ngân Đội 3 Yên Sở 01679250595
5 Chị Thủy 16 Ngãi Cầu, An Khánh 0972495499
6 QT Hà Linh Chợ M2 An Khánh, Huyện Hoài Đức 0984047581
7 Lý Thuyên Xóm 2, Lại Yên, Huyện Hoài Đức 01655866311
8 Thảo Linh Xóm Quyết Tiến, La Phù, Huyện Hoài Đức 0972440272
9 Nhật Linh Thôn 4 Lại Yên, Huyện Hoài Đức 0936363952
10 Tâm Đức 68 Vân Canh, Huyện Hoài Đức 0987989568