STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thắng Ngân Đội 3 Yên Sở
2 Chị Thủy 16 Ngãi Cầu, An Khánh
3 QT Hà Linh Chợ M2 An Khánh, Huyện Hoài Đức
4 Hà Linh Chợ M2 An Khánh, Huyện Hoài Đức
5 Lý Thuyên Xóm 2, Lại Yên, Huyện Hoài Đức
6 Thảo Linh Xóm Quyết Tiến, La Phù, Huyện Hoài Đức
7 Nhật Linh Thôn 4 Lại Yên, Huyện Hoài Đức
8 Tâm Đức 68 Vân Canh, Huyện Hoài Đức
9 Gia Hân An Hạ, An Thượng, Huyện Hoài Đức
10 Hiếu Nguyệt La Phù, Huyện Hoài Đức