STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Hải Thơm Xóm 3, Đông Nhân, Đông Lao, Đông La (gần chợ mới), Hoài Đức ‭01673261137‬
2 Nguyên Dung Đội 1, Dương Liễu (Chợ Sấu), Hoài Đức 0979026648
3 Đỗ Thị Khuyến Thôn Minh Hòa 3, Minh Khai, Hoài Đức 0979590326
4 Gia Tiến Chợ M2 An Khánh, Hoài Đức 01658655100
5 Phương Linh Thôn Lũng Kênh, Sơn Đồng 0974747216
6 Nhi Liêm Ngã tư Sơn Đồng 0904563836
7 Chị Xuyên Đội 7 Dương Liễu 0977868778
8 Thắng Ngân Đội 3 Yên Sở 01679250595
9 Chị Thủy 16 Ngãi Cầu, An Khánh 0972495499
10 Lý Thuyên Xóm 2, Lại Yên, Huyện Hoài Đức 01655866311