STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Đại Thịnh Khu 6, Xóm Hội, Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh 01677744621
2 QT Yên Nhân Xóm Cầu, Thôn Yên Nhân, Xã Tiền Phong, H. Mê Linh 024366750468
3 QT Long Hoài Xóm Đông, Thôn Yên Nhân, Xã Tiền Phong, H. Mê Linh 0912515685
4 Ngọc Anh Khu 10 Xóm Thượng, Phố Hạ, Huyện Mê Linh 0982549789