STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Thu Hương III Phố Khê, Văn Khê, Mê Linh 0978259009
2 Ngọc Anh Khu 10 Xóm Thượng, Phố Hạ, Huyện Mê Linh 0982549789