STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Hoàng Minh Cường Tiểu khu Mỹ Lâm, TT Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên 0983203667