STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Ngọc Lâm Cụm 6, Phụ Thượng, Phúc Thọ 0979271421
2 Thanh Nga C11 Võng Xuyên 0943912712