STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NTTN 52 Kim Anh, Thanh Xuân
2 QT số 1 Saohapharco Số 1, Tổ 1, Miếu Thờ, Tiên Dược 0983109692
3 Thu Hoàn Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến 0974986222
4 Thanh Dũng 117 Khu1 đường 2 - Phủ Lỗ 0977024987
5 Bảo Nam Hương Đình, Mai Đình 0947652663
6 Hải Nguyệt Ấp Cút, Mai Đình, Huyện Sóc Sơn 0983782988
7 Hải Nam B42 Chợ Phú Cường, Huyện Sóc Sơn 0972723386
8 Tuấn Phương 27 Đường 16 Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn 0976308340
9 Phan Thị Ninh Ki ốt 15A Chợ Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn 0972711815
10 Hương Dương Số 78 Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn 0987257346