STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thu Hoàn Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến
2 Thanh Dũng Đường Quốc lộ 2, Phú Minh
3 Bảo Nam Hương Đình, Mai Đình
4 Đức Nhung Đức Hậu, Đức Hòa
5 Hải Nguyệt Ấp Cút, Mai Đình, Huyện Sóc Sơn
6 Hải Nam B42 Chợ Phú Cường, Huyện Sóc Sơn
7 Phạm Thị Minh Khu chợ Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
8 Tuấn Phương 27 Đường 16 Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn
9 Phan Thị Ninh 15A Chợ Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
10 Hương Dương Số 78 Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn