STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Ông Hội Miếu Thờ, Tiên Dược (gần cổng bệnh viện), Sóc Sơn 0975979707
2 Bảo Anh Phố Chợ, Phù Lỗ, Sóc Sơn 0973174674
3 NTTN 52 Kim Anh, Thanh Xuân
4 Thanh Dũng 117 Khu1 đường 2 - Phủ Lỗ 0977024987
5 Bảo Nam Hương Đình, Mai Đình 0947652663
6 Phan Thị Ninh Ki ốt 15A Chợ Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn 0972711815
7 Hương Dương Số 78 Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn 0987257346
8 Nguyễn Thị Thật 128 Tổ 1 Miếu Thờ, Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn 02438840298