STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Phương Hậu Chợ Cầu Chùa, Phùng Xá
2 Thanh Nga Số 9 Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất 0988185800
3 Tuyến Hương Cống Bùng, Phùng Xá, Huyện Thạch Thất
4 Tuấn Nhung Ngã tư cầu Bình Phú, Huyện Thạch Thất