STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Như Quỳnh Cổng chợ Săn, TT Liên Quan
2 Phương Hậu Chợ Cầu Chùa, Phùng Xá 0974047776
3 Thanh Nga Số 9 Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất 0988185800
4 Tuyến Hương Cống Bùng, Phùng Xá, Huyện Thạch Thất 0977819448
5 Tuấn Nhung Ngã tư cầu Bình Phú, Huyện Thạch Thất 01695649186