STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Như Quỳnh Cổng chợ Săn, TT Liên Quan 0944060488
2 Phương Hậu Chợ Cầu Chùa, Phùng Xá 0974047776
3 Tuyến Hương Cống Bùng, Phùng Xá, Huyện Thạch Thất 0977819448