STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thành Công 2 Cổng trường cán bộ quản lý NN&PTNN Thanh Trì
2 Ngọc Đức Số 20 Ngõ 21 Yên Xá, Tân Triều
3 Linh Giang Ngã 3 Ngọc Hồi
4 Khánh Linh Xóm Mới, Văn Điển, Tứ Hiệp 0983605109
5 Thành Công Đội 7, Chợ Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì
6 NT Số 96-Lại Đặng Hinh 539 Ngọc Hồi, Văn Điển, Huyện Thanh Trì
7 Vĩnh Quỳnh Kiot 27+28 Chợ Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì