STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT số 10 Thanh Minh, Diên Lạc, Diên Khánh 01266568124
2 Cty Phùng Hưng 268 Đường 03 tháng 04, Cam Thuận, TX Cam Ranh 0917968696
3 NT Quang Khánh 14 Phương Sài, TP Nha Trang 0583821413
4 NT Phương Trang 30 Ngô Gia Tự, TP Nha Trang 0905369349
5 Khang An 1 176A Thống Nhất, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang 0903507035
6 Lan Chi Lô 50, đường số 2, kho cảng bình tân, TP Nha Trang 0903553439
7 Quang Trung 149, Ngô Gia Tự, Tân Lập, Thành Phố Nha Trang 0583510402