STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Lâm Linh 3/2, Phường An Bình, Thành Phố Rạch Giá 0939313780
2 Mỹ Hồng Tổ 4, KP Hòa Lập, TT Kiên Lương, H. Kiên Lương 01296249624
3 Định Phước Đường PK 2, TT Thứ 3, H. An Biên 0972692982
4 Hòa Sanh Đường Chợ Tắc Cậu, Huyện Châu Thành 0988229798
5 Tuyết Trinh 60 tổ 15, Khu Phố Ngã Ba, TT Kiên Lương, Huyện Kiên Lương 0913922773
6 Phương Nga Nhà Lồng, Chợ Bình Sơn, Huyện Hòn Đất 02973507678
7 Mỹ Hồng Tổ 4, Khu Phố Hòa Lập, TT Kiên Lương, Huyện Kiên Lương 01296249624
8 Dũng Nhân Pháo Đài, Thị Xã Hà Tiên 0985406790
9 Anh Tường 8 QL 80, Sơn Kiên, Huyện Hòn Đất 0773841418
10 Vĩnh Hòa Đường 355 QL80, KP Tri Tôn 0947049720