STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thịnh Phát Tỉnh Lộ, 676, Đăk Long, Huyện Kon Plông 0967784749
2 QTTN Quang Muôn TTTM Đăk Hà, Chợ Đắk Hà, Tt Đăk Hà, Huyện Đắk Hà 0985436246
3 QT Số 20 18, Lê Hồng Phong, Đăk Hà, Huyện Đắk Hà 0603822565
4 Anh Bảo Thôn 1, Măng Đen, Măng Đen, Huyện Kon Plông 0602215242
5 Đltt Số 122 839, Hùng Vương, Tt Plei Kan, Huyện Ngọc Hồi 0978107145
6 Thiên Long 856 Hùng Vương, TT Plei Kan, H. Ngọc Hồi 0905602630
7 Yến Anh TDP 2, Hùng Vương, Chợ Sa Thầy, Huyện Sa Thầy 0935912829
8 Hoàng Anh 212, Trần Hưng Đạo, 0, Thành Phố Kon Tum 0905195599
9 TT Số 19c 49, Nguyễn Văn Linh, Tp Kon Tum, Thành Phố Kon Tum 0905992639
10 Hoàng Ngân La Chim, Nguyễn Văn Linh, La Chim, TP. Kon Tum 0966240454