STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Số 65 406 Hùng Vương, TT Đăk Tô, Huyện Đắk Tô 01638631979
2 Thịnh Phát Tỉnh Lộ, 676, Đăk Long, Huyện Kon Plông 0967784749
3 QTTN Quang Muôn TTTM Đăk Hà, Chợ Đắk Hà, Tt Đăk Hà, Huyện Đắk Hà 0985436246
4 QT Số 20 18 Lê Hồng Phong, Đăk Hà, H. Đắk Hà 0949710023
5 Anh Bảo Thôn 1, Măng Đen, Măng Đen, Huyện Kon Plông 0962820655
6 Đltt Số 122 839, Hùng Vương, Tt Plei Kan, Huyện Ngọc Hồi 0978107145
7 Thiên Long 856 Hùng Vương, TT Plei Kan, H. Ngọc Hồi 0905602630
8 Yến Anh TDP 2, Hùng Vương, Chợ Sa Thầy, Huyện Sa Thầy 0935912829
9 Hoàng Anh 212, Trần Hưng Đạo, 0, Thành Phố Kon Tum 0905195599
10 TT Số 19c 49, Nguyễn Văn Linh, Tp Kon Tum, Thành Phố Kon Tum 0905992639