STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thiện Nhân 273 Bùi Thi Xuan, 8, Thành Phố Đà Lạt 0633553085
2 Trịnh Bính 5 Đường 30/4, Dateh, Huyện Đạ Tẻh 0918817050
3 Tế Dân 125 Phan Bội Châu, Phường 1, TX Bảo Lộc 0948175555
4 Dược sỹ Phúc 141 Đường 3/2, P. 1, Thành Phố Đà Lạt 0633822118
5 Kim Thái 33 Quang Trung, P9, Thành Phố Đà Lạt 0633585859
6 Ngọc Dung Lô A, Sương Mai, Quang Trung, Thành Phố Đà Lạt 0633829704