STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thiện Nhân 273 Bùi Thi Xuan, 8, Thành Phố Đà Lạt 0633553085
2 Trịnh Bính 5 Đường 30/4, Dateh, Huyện Đạ Tẻh 0918817050
3 Tế Dân 125 Phan Bội Châu, Phường 1, TX Bảo Lộc 0948175555
4 Thiện Nhân 72/2A, Bùi Thị Xuân, P 9, TP Đà Lạt 0633553085
5 Dược sỹ Phúc 141 Đường 3/2, P. 1, Thành Phố Đà Lạt 0633822118
6 Kim Thái 33 Quang Trung, P9, Thành Phố Đà Lạt 633585859
7 Ngọc Dung Lô A, Sương Mai, Quang Trung, Thành Phố Đà Lạt 633829704