STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Tân Dược Phố Hải Đông, Nghĩa Trung
2 Thức Duyên Cổ Đam, Yên Phương, Ý Yên 03503960516
3 QT Nguyễn Thị Lụa Xóm Bắc, Xuân Phương, Xuân Trường 0984439510
4 Hùng Na 243 Khu 3 Thị trấn Yên Định, Hải Hậu 03502213270
5 QT Vũ Thị Phương Loan Chợ Đồn, Quất Lâm, Giao Thuỷ 0944606467
6 QT số 6 – Mai Thị Huyền Đội 4, Xã Xuân Tiến, Xuân Trường 01665878573
7 Dung Duyên Phố Hải Đông - Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng 0169694361
8 Huyền Anh Xã Yên Đồng, Ý Yên 01679662948
9 QT Tuấn Thủy Liên Minh, Mỹ Tân, Mỹ Lộc 01239159661
10 QT Như Liệu Phố Hải Đông, Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng 0169633452