STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT số 6 – Mai Thị Huyền Đội 4, Xã Xuân Tiến, Xuân Trường 01665878573
2 Dung Duyên Phố Hải Đông - Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng 0169694361
3 Huyền Anh Xã Yên Đồng, Ý Yên 01679662948
4 QT Tuấn Thủy Liên Minh, Mỹ Tân, Mỹ Lộc 01239159661
5 QT Như Liệu Phố Hải Đông, Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng 0169633452
6 QT số 5(Chị Lan) Số 5 Phạm Hồng Thái(đối diện chợ Rồng), TP Nam Định
7 NT Phương Thúy 306 Trần Huy Liệu, TP Nam Định 0976901576
8 QT Tâm Mận Xóm Nghi Nam, Trực Phú, Trực Ninh 01688102334
9 QT An Tâm Xóm 7, Xuân Tiến, Xuân Trường 0989432546
10 QT Bích Đào Tổ 18, TT Xuân Trường, Xuân Trường 0913000429