STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Thu Dung Đình Chính Chợ Vinh TP. Vinh Nghệ An 0948234999
2 QT Quang An Xóm Liên Sơn 2, Xã Kim Liên, Nam Đàn 0963832027
3 QT Phan Thị Dung Khối 1, Thị trấn Yên Thành 0986450621
4 Phạm Thị Phượng K4, Phường Nghi Hương, TX Cửa Lò 0989455536
5 QT Lưu Thị Trầm Chợ Dinh, Quỳ Hợp 01694286707
6 Hiệu thuốc Nghĩa Đàn Khối Tân Minh, TT Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn 0902165663
7 Thanh Tú Ngã tư chợ Nam Đàn, Nam Đàn 0966076216
8 Hồ Thị Thu Xóm 11, Thượng Sơn, Đô Lương 0962418356
9 NT Liên Tiến 38 Đặng Tất, TP Vinh 0989191050
10 NT Huyền Tuyến 81 Nguyễn Kiệm, TP Vinh