STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Phan Thị Dung Khối 1, Thị trấn Yên Thành 0986450621
2 Phạm Thị Phượng K4, Phường Nghi Hương, TX Cửa Lò 0989455536
3 QT Lưu Thị Trầm Chợ Dinh, Quỳ Hợp 01694286707
4 Hiệu thuốc Nghĩa Đàn Khối Tân Minh, TT Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn 0902165663
5 Hiệu thuốc Nghi Lộc Chợ Mai Trang, Nghi Xuân, Nghi Lộc 01693694299
6 Đại lý Thông Hồng Xóm Khánh Sơn,Nghi Khánh, Nghi Lộc 0986757889
7 Thanh Tú Ngã tư chợ Nam Đàn, Nam Đàn 0966076216
8 Hồ Thị Thu Xóm 11, Thượng Sơn, Đô Lương 0962418356
9 NT Liên Tiến 38 Đặng Tất, TP Vinh 0989191050
10 NT Huyền Tuyến 81 Nguyễn Kiệm, TP Vinh