STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Liên Tiến 38 Đặng Tất, TP Vinh 0989191050
2 NT Huyền Tuyến 81 Nguyễn Kiệm, TP Vinh
3 NT Nguyễn Sỹ Nội 128 Hà Huy Tập, TP Vinh 0913510782
4 NT Vượng Khối Tây Hồ 2, P Quang Tiến, TX Thái Hòa 0987033456
5 NT Toàn Linh Quốc lộ 1A, Quỳnh Vinh, TX Quỳnh Mai 0975478777
6 QT Phạm Thị Thuận TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu 01696371621
7 HT Bình Nhi Tân Nghĩa, Nghi Xuân, Nghi Lộc 0983263498
8 QT Nga Thắng Khối 4 TT Diễn Châu, Diễn Châu 01684487347
9 QT Ngô Thị Liên Chợ Chùa, Diễn Hạnh, Diễn Châu 0974917347
10 Nguyễn Thị Hòa Xóm 15 Thượng Sơn, Đô Lương