STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Công ty TNHH DP Hoàng Long 148 Hải Thượng Lãn Ông, TP Ninh Bình
2 Đại lý thuốc Tân Dược Đào Hồng Quang Chợ Lồng, Xã Yên Phong, Yên Mô