STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Ngân Khu 18, Phường Văn Phú, TP Việt Trì 0967 767 466
2 QT số 22 Tổ 35 Thi Đua, Tiến Cát, Phú Thọ 01698343763