STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Huyện Sỹ 149 Nguyễn Trãi 02838322245
2 Nhị Trưng 410 Hai Bà Trưng, P8 0838293909
3 Nhị Trưng 3 364 Hai Bà Trưng, P. Tân Định 0838208618
4 NT số 7 50 Phan Bội Châu, P. Bến Thành 0914163394
5 Tân Tế Dân 20 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh 083836 9910