STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Trường Sinh 233 Ngô Quyền, Q10
2 Kim Châu 16 Hồ Bá Kiện, P. 15 02866757596
3 Cửa hàng Phương Chính 514 Đường 3/2, P. 14 0979643496
4 NT Chị Uyên Quầy J20, Chợ Sỉ 0838351720
5 NT số 3 583 Cách Mạng Tháng Tám, P15 0937692939
6 Thùy Trang 54 Hòa Hưng, P13 0838642786