STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Long Châu 10 501-503 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông 01217899599
2 Gia Hân 02 B6 Thạnh Mỹ Lợi, Q2 0915233155
3 An Phúc 59 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây 0908843777
4 Nhật An 37 Quốc Hương, P. Thảo Điền 02835194339
5 Trường Thành 2 123 Lương Đình Của, P. Bình An 0909147616
6 Trường Thành 58 Trần Não, P. Bình An 0909147616