STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Vườn Chuối 39 Vườn Chuối, P4 02838357949
2 Hoàng Hân 92 Vườn Chuối, P4 02839290709
3 Long Châu 4 409 Hai Bà Trưng, P8 01217899599
4 Long Châu 3 379 Hai Bà Trưng, P8 01217899599
5 Đại Phúc 2 128 Trần Quốc Thảo, P7 0839315807
6 Đại Phúc 152 Trần Quốc Thảo, P7 0839315807
7 Hồng Ngọc 390 Lê Văn Sỹ 0919566388
8 Hồng Ngọc 2 87 Trần Quang Diệu 0919566388
9 Long Châu 399 Hai Bà Trưng, P8 01217899599
10 Long Châu 375 Hai Bà Trưng, P. Tân Định 0903819769