STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Long Châu 7 422 -424, CMT8, P11
2 Ngọc Châu 2 177 Nguyễn Thiện Thuật , P1
3 Vườn Chuối 39 Vườn Chuối, P4 02838357949
4 Hoàng Hân 92 Vườn Chuối, P4 02839290709
5 Long Châu 4 409 Hai Bà Trưng, P8 01217899599
6 Long Châu 3 379 Hai Bà Trưng, P8 01217899599
7 Đại Phúc 2 128 Trần Quốc Thảo, P7 0839315807
8 Đại Phúc 152 Trần Quốc Thảo, P7 0839315807
9 Hồng Ngọc 390 Lê Văn Sỹ 0919566388
10 Hồng Ngọc 2 87 Trần Quang Diệu 0919566388