STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Bảo Long 22 Vĩnh Hội, Q4
2 Thiên Phúc 124 Nguyễn Thần Hiến, P4 01692399790
3 Kim Phát Dược Phòng 269 Tôn Thất Thuyết 0908354436
4 Thanh Tuyền 253 Tôn Đản 01228989500