STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thiên Phúc 124 Nguyễn Thần Hiến, P4 01692399790
2 Kim Phát Dược Phòng 269 Tôn Thất Thuyết 0908354436
3 Thanh Tuyền 253 Tôn Đản 01228989500