STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Bảo Long 22 Vĩnh Hội, P4 02838254936
2 NT số 36 30 Hoàng Diệu, P4 01283331314
3 Kim Phát Dược Phòng 269 Tôn Thất Thuyết, P8 0908354436
4 Thiên Phúc 124 Nguyễn Thần Hiến, P4 01692399790
5 Thanh Tuyền 253 Tôn Đản, P8 01228989500