STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thanh Tuyền 253 Tôn Đản 01228989500