STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 HT số 6 525, Trần Hưng Đạo B, P14 0973703051
2 Gia Hưng 103, Phù Đổng Thiên Vương, P11 02838553745
3 Vĩnh Xuân 313 Nguyễn Trãi, Q5 02838363853
4 Nam Phát 78 Triệu Quang Phục, P10 0908986081
5 Minh Phát 73B Hải Thượng Lãn Ông, P10 0933761622
6 Tâm Hưng 142 Triệu Quang Phục, P11 0938959718
7 Phước Hưng 110a, Hải Thượng Lãn Ông, P10 0901466993
8 Nhung Thành 87 Nguyễn Văn Đừng, P6 0938561555
9 Mỹ Anh 37 Thuận Kiều, P12 02839550886
10 Bảo Anh Dược Hãng 82 Hải Thượng Lãn Ông, P6 02839446335