STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Phước Hưng 88 Triệu Quang Phục, P8 0934768716
2 Phước Hưng 110a, Hải Thượng Lãn Ông, P10 0901466993
3 Nhung Thành 87 Nguyễn Văn Đừng, P6 0938561555
4 Mỹ Anh 37 Thuận Kiều, P12 02839550886
5 Bảo Anh Dược Hãng 82 Hải Thượng Lãn Ông, P6 0839446335
6 Ngọc Tuyết 35 Thuận Kiều, P12 0839552420
7 Á Châu 450 Nguyễn Trãi, P8 0918354918