STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Mỹ Anh 37 Thuận Kiều, P12 02839550886
2 Bảo Anh Dược Hãng 82 Hải Thượng Lãn Ông, P6 0839446335
3 Ngọc Tuyết 35 Thuận Kiều, P12 0839552420
4 Á Châu 450 Nguyễn Trãi, P8 0918354918