STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Hoàng Chinh 171 Bình Phú, Q6 0908540468
2 Á Châu 168A Minh Phụng, P6 0908213688
3 Ngọc Châu 14 Đường 11, Chợ Phú Lâm 01688957209
4 Á Châu 4 67 Hậu Giang, P5 0908213688