STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Á Châu 168A Minh Phụng, P6 0908213688
2 Ngọc Châu 14 Đường 11, Chợ Phú Lâm 0839902211
3 Á Châu 4 67 Hậu Giang, P5 0908213688