STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thuý Hằng 27 Phong Phú, P.11, Q8 0933968096
2 Bảo Như 98 Bùi Minh Trực, P5 0908690466
3 Thuý Liễu 34 Nguyễn Thị Tần, P.2 0932106733
4 Nhị Trưng 819-821 Phạm Thế Hiển, P4 02836613308
5 Nguyên Khang c3/45a Phạm Hùng, P8 01226090423
6 Yến Nhi 170 Âu Dương Lân, P3 0912976508
7 Nhà thuốc số 65 92 Dương Bá Trạc, P2 01226090423