STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thuý Liễu 34 Nguyễn Thị Tần, P.2
2 Nhị Trưng 819-821 Phạm Thế Hiển, P4 02836613308
3 Nguyên Khang c3/45a Phạm Hùng, P8 01226090423
4 Yến Nhi 170 Âu Dương Lân, P3 0912976508
5 Nhà thuốc số 65 92 Dương Bá Trạc, P2 01226090423