STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT 51 Châu Long 51 Châu Long, Ba Đình 02437161911
2 NT Tiệp Tươi 104 H2 Thành Công, Ba Đình 02439903067
3 NT 3A Ba Đình 38/12 Nghĩa Dũng, Tân Ấp, Ba Đình 0988094976
4 Nhân Dân 42 Cửa Bắc, Quận Ba Đình 01686668644
5 NT Cô Huệ 59 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình 0437223370
6 Đức An 107B A6 Thành Công, Quận Ba Đình