STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NTTN 19 Tân Ấp, Quận Ba Đình
2 Nhân Dân 42 Cửa Bắc, Quận Ba Đình
3 Hiền Anh Số 4 Ngõ 20 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình 0912556336
4 NT Cô Huệ 59 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình 0437223370
5 Long 12 Đội Cấn, Quận Ba Đình 0438230191
6 Hải Hòa 1 Vạn Bảo, Quận Ba Đình
7 Đức An 107B A6 Thành Công, Quận Ba Đình
8 Cô Na 111 K7 Thành Công, Quận Ba Đình 01262371646