STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thanh Hiền 152 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P21 0983122052
2 Đức Hạnh 135/1 Nguyễn Hữu Cảnh, P22 0937091617
3 Bảo Tâm 82 Võ Duy Ninh, P. 22 0985202641
4 Huỳnh Giang 279 Bùi Đình Túy, P24 0983170007
5 Minh Hường 428B Nơ Trang Long, P13 0835532116
6 Bảo An Đường 302 Lê Quang Định. Quận Bình Thạnh 02838410297
7 Đại Phước Xuân 88 Vũ Tùng, P1 0838430148
8 Nam Sanh Đường 320 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25 0903729800