STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT An Khang 170 Trung Kính, Quận Cầu Giấy 0962716100
2 NT 86 Dương Lâm 37 Trần Bình, Quận Cầu Giấy 0902525346
3 NTTN 115 Doãn Kế Thiện, Quận Cầu Giấy
4 2A 2A Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy 09120022043
5 NT Bệnh viện y học cổ truyền Số 1 Trần Bình, Quận Cầu Giấy 0911044282
6 Hà Yên 23/233 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy 0984989003
7 Minh Phương 101C1 Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy 0977079602
8 Minh Đức 112 Nguyễn Đình Hoàn, Quận Cầu Giấy 0906261082
9 Anh Đức 19/110 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy 01684152681
10 Trung Dũng 37 Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy 0975901350