STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT A23 A23 Cốm Vòng (5/66 Dịch Vọng Hậu), Cầu Giấy ‭0912519114
2 Dược phẩm Đa Phúc 395 Nguyễn Khang, P. Yên Hoà, Cầu Giấy 0987252159
3 QT An Khang 170 Trung Kính, Quận Cầu Giấy 0962716100
4 Hà Yên 23/233 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy 0984989003
5 2A 2A Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy 09120022043
6 NT Bệnh viện y học cổ truyền 35 Trần Bình, Quận Cầu Giấy 0911044282
7 Minh Phương 101C1 Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy 0977079602
8 Anh Đức 19/110 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy 01684152681
9 Trung Dũng 37 Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy 0975901350
10 Anh Tuấn Số 4 Hồ Tùng Mậu, Quận Cầu Giấy 01632995868