STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Long Châu 8 94-96 Nguyễn Văn Nghi, P.5 01217899599
2 Duy Châu 2 358 Phạm Văn Chiêu 0938688990
3 Duy Châu 1 602 Quang Trung 0938688990
4 Duy Châu 139B, Lê Đức Thọ, P.16 0988098836
5 Kim Nga 269 Thống Nhất 0979763700
6 An Lộc 550, Nguyễn Oanh, F.6 0908494486
7 Trung Nguyên 3 189 Nguyễn Oanh, P10 0973562303
8 Thu Hồng 554 Nguyễn Kiệm, P.4 02838941661
9 Kim Anh 131, Nguyễn Kiệm , P. 11 02839851689
10 Nhật Thanh 74 Lê Đức Thọ, P7 0981813474