STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Trung Nguyên 3 189 Nguyễn Oanh, P10 0973562303
2 Thu Hồng 554 Nguyễn Kiệm, P.4 02838941661
3 Kim Anh 131, Nguyễn Kiệm , P. 11 0839851689
4 Nhật Thanh 74 Lê Đức Thọ, P7 0862956294
5 Trung Nguyên 2 783 Nguyễn Kiệm, P3 0838940063