STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Nhật Thanh 21 Phạm Huy Thông, P7
2 Trung Nguyên 3 189 Nguyễn Oanh, P10 0973562303
3 Thu Hồng 554 Nguyễn Kiệm, P.4 02838941661
4 Kim Anh 131, Nguyễn Kiệm , P. 11 0839851689
5 Nhật Thanh 74 Lê Đức Thọ, P7 0862956294
6 Trung Nguyên 2 783 Nguyễn Kiệm, P3 0838940063