STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Tâm Dược 98 Bồ Đề, Long Biên 02438724755
2 NTTN 73/528 Ngô Gia Tự 01666832120
3 Quang Ly 25/56 Thạch Cầu, Quận Long Biên 0934509768
4 Vân Khánh Số 81B, Đức Giang, Quận Long Biên 01694766061
5 Tùng Lộc Ngõ 67/481 Ngọc Lâm, Quận Long Biên 02436502803
6 Quỳnh Anh 26 Hoa Lâm, Quận Long Biên 0987906768