STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Bảo Anh 24/92 Nguyễn Sơn
2 NTTN 73/528 Ngô Gia Tự
3 Nam Hải Tổ 28 Thượng Thanh 0986774160
4 Quang Ly 25/56 Thạch Cầu, Quận Long Biên 0934509768
5 Vân Khánh Số 81B, Đức Giang, Quận Long Biên 01694766061
6 Tùng Lộc Ngõ 67/481 Ngọc Lâm, Quận Long Biên
7 Quỳnh Anh 26 Hoa Lâm, Quận Long Biên 0987906768