STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Trung Nguyên 93B Phan Xích Long, P2 0973562303
2 Bảo Trân 22 Thích Quảng Đức, P5 0918047317
3 Bảo An 19 Đỗ Tấn Phong, P.9 02839977322
4 Thắng Lợi A2/4 Phan Xích Long, P7 02839902403
5 Phương Nhi 43A Phan Xích Long (Ngay BV Hoàn Mỹ), P8 01227993402
6 Nhà thuốc số 11 334 Phan Đình Phùng, P1 0931574962