STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thanh Tùng 118/125/2k, Phan Huy Ich, P.15 02838151975
2 Hồng Đức 28 Cống Lỡ, P.15 0918192815
3 Phúc An Đối diện 198, Nghĩa Phát, P7 0972769761
4 Hồng Nhung 41a Hồng Hà, P2 0974433519
5 Thiên Phượng 16 Đồng Đen (đối Diện 163 Đồng Đen), P.10 0982914187
6 NT số 42 355 Hoàng Văn Thụ, P.2 0907030309
7 Phú Đức 177 Nghĩa Phát, P.8 02839875467
8 Tâm Trí 18 Nguyễn Thanh Tuyền, P2 0918095454
9 Minh Châu 126 Trường Chinh, P12 02838114382
10 Quang Minh 5 68 Nguyễn Sỹ Sách, P15 0906136263