STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Việt My 59 Trịnh Đình Trọng, Phú Trung 0903859176
2 Quỳnh Dao 4C Phạm Vấn, P. Phú Thọ Hoà 0946198739
3 Như Lan 56 Độc Lập, P. Tân Thành 0909698189
4 Hương Giang 36 Nguyễn Súy, P. Tân Quý 0977400025
5 Diệu Minh 68/2 Cây Keo, P. Hiệp Tân 01234768954
6 Tuấn Vũ 52 Cây Keo, P. Hiệp Tân 01254258674
7 Ngọc Á Châu 209 Độc Lập, Quận Tân Phú 0944463883
8 An Đông 176 Kênh Tân Hóa, P. Phú Trung 0916324069
9 Công Tâm 43 Lê Niệm, P. Hòa Thạnh 0907950909
10 Hoa Sơn 77 Gò Dầu, P. Tân Quý 0913655007