STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Quỳnh Dao 4C Phạm Vấn, P. Phú Thọ Hoà 0946198739
2 Việt My 59 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung 0903859176
3 Thúy Hằng 420 Tân Sơn Nhì, P. Tân Quý 0933789119
4 Như Lan 56 Độc Lập, P. Tân Thành 0909698189
5 Hương Giang 36 Nguyễn Súy, P. Tân Quý 0977400025
6 Diệu Minh 68/2 Cây Keo, P. Hiệp Tân 01234768954
7 Tuấn Vũ 52 Cây Keo, P. Hiệp Tân 01254258674
8 Ngọc Á Châu 211 Độc Lập, Quận Tân Phú 0944463883
9 An Đông 176 Kênh Tân Hóa, P. Phú Trung 0916324069
10 Công Tâm 43 Lê Niệm, P. Hòa Thạnh 0907950909