STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thành Duyên 262 Hoà Bình
2 Quỳnh Dao 4C Phạm Vấn, P. Phú Thọ Hoà 0946198739
3 Việt My 59 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung 0903859176
4 Thúy Hằng 420 Tân Sơn Nhì, P. Tân Quý 0933789119
5 Như Lan 56 Độc Lập, P. Tân Thành 0909698189
6 Hương Giang 36 Nguyễn Súy, P. Tân Quý 0977400025
7 Diệu Minh 68/2 Cây Keo, P. Hiệp Tân 01234768954
8 Tuấn Vũ 52 Cây Keo, P. Hiệp Tân 01254258674
9 Ngọc Á Châu 211 Độc Lập, Quận Tân Phú 0944463883
10 An Đông 176 Kênh Tân Hóa, P. Phú Trung 0916324069