STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Linh Số 106 Nghi Tàm
2 Đức Hiếu 2 Số 40 Ngõ 32 An Dương 0984726221
3 Chị Hồng 38/89 Lạc Long Quân
4 NTTN 531 Âu Cơ
5 Phát Đạt Số 7A Yên Phụ
6 Mạnh Duy Số 49 Ngõ 15 An Dương Vương
7 Ánh Hồng 2A/218 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ