STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Nga Mai 101H1 Hoàng Đạo Thành 01272803288
2 NT 60 60 Hoàng Văn Thái 0967191618
3 Pavina 73 Quan Nhân 0981934508
4 Minh Thanh 236 Khương Đình, Quận Thanh Xuân 0979899178
5 Tuệ Minh 278A Khương Trung, Khương Đình, Quận Thanh Xuân 01274957748
6 Tuệ Minh 225 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Quận Thanh Xuân