STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT 109 Quan Nhân 109 Quan Nhân, Thanh Xuân 01257176676
2 NT Đa Khoa 24h 168 Khương Trung, Thanh Xuân 01652347515
3 Minh Trí 112 Nhân Hòa, Thanh Xuân
4 Nga Mai 101H1 Hoàng Đạo Thành 01272803288
5 NT 60 60 Hoàng Văn Thái 0967191618
6 Pavina 73 Quan Nhân 0981934508
7 Minh Thanh 236 Khương Đình, Quận Thanh Xuân 0979899178
8 Tuệ Minh 278A Khương Trung, Khương Đình, Quận Thanh Xuân 01274957748
9 Tuệ Minh 225 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Quận Thanh Xuân 0902207345