STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Hồng Đức 527 Nguyễn Trãi
2 Nga Mai 101H1 Hoàng Đạo Thành
3 NT 60 60 Hoàng Văn Thái
4 Pavina 73 Quan Nhân
5 Minh Thanh 236 Khương Đình, Quận Thanh Xuân 0979899178
6 Tuệ Minh 278A Khương Trung, Khương Đình, Quận Thanh Xuân
7 Tuệ Minh 225 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Quận Thanh Xuân